Πώς δομήθηκε

η Σύγχρονη Ελλάδα;

Ποιός τελικά κυβέρνησε

αυτόν τον τόπο;

Ποιά γεγονότα διαμόρφωσαν τη σημερινή μας ταυτότητα;

200

 

Χρόνια Ιστορίας του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους

οπτικοποιημένα σε ένα Poster

Η Ελλάδα Excel-ίσσεται.jpg

© Σωκράτης Σαραφίδης, 2020

Σημείωση: Τα παρατιθέμενα στοιχεία - ιδίως όσα αφορούν σε κατηγοριοποίηση πολιτικής τοποθέτησης & επιλογή σημαντικών προσωπικοτήτων - αποτελούν προϊόν υποκειμενικής κρίσης του συντάκτη.

Καθώς η ιστορική καταγραφή επιδέχεται πολλών προσεγγίσεων, στόχο της παρούσας προσπάθειας αποτελεί η ενθάρρυνση ευρύτερου γόνιμου διαλόγου γύρω από ζητήματα ιστορικής μνήμης.

Όποια λάθη και παραλείψεις, θα διορθωθούν σε επόμενες αναθεωρήσεις.

Επικοινωνία

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία!

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.